Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_F8526761_F9C4_4009_B1B0_39096CBC75A6;Luftfartshinder;standarden vil gi muligheter for effektiv og samordnet lagring, utveksling og presentasjon av luftfartshindre;pakke;1.0;;Luftfartshinder;SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Luftfartshinder EAPK_78F007BF_654C_4d72_AB04_195D729E2D96;Lufthavn;databeskrivelse Lufthavn beskriver geografiske data omkring lufthavner, tekniske installasjoner og andre anlegg som er særegent for en lufthavn. Dataene vil i tillegg til andre data som inngår i teknisk kartverk, bli benyttet for produksjon av nødvendig kartverk over lufthavnene. Dataene skal også benyttes i planlegging/prosjektering av nyanlegg og forvaltning/drift/vedlikehold av eksisterende anlegg;pakke;1.0;;Lufthavn;SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Lufthavn