Lufthavn

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) 1.0

pakke

Beskrivelse: databeskrivelse Lufthavn beskriver geografiske data omkring lufthavner, tekniske installasjoner og andre anlegg som er særegent for en lufthavn. Dataene vil i tillegg til andre data som inngår i teknisk kartverk, bli benyttet for produksjon av nødvendig kartverk over lufthavnene. Dataene skal også benyttes i planlegging/prosjektering av nyanlegg og forvaltning/drift/vedlikehold av eksisterende anlegg

Viser treff 1 - 3 av 3

Lufthavn-4.0 fagområdestandard

databeskrivelse Lufthavn beskriver geografiske data omkring lufthavner, tekniske installasjoner og andre anlegg som er særegent for en lufthavn

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Lufthavn\Lufthavn-4.0

Erstattet

4.0


Lufthavn-4.5 fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Lufthavn\Lufthavn-4.5

Gyldig

4.5


Lufthavn-4.1 fagområdestandard

omfatter geografiske data omkring lufthavner, tekniske installasjoner og andre anlegg som er særegent for en lufthavn

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Lufthavn\Lufthavn-4.1

Erstattet

4.1