ATK-punkt

Statens vegvesen Ukjent 2.31

pakke

Beskrivelse: Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.

Viser treff 1 - 7 av 7
ATK_Punkt objekttype

Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.


Fartsmåler_Type kodeliste

Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt.


EierATK_Punkt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Kontollretning kodeliste

Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.