Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_82BE9EED_6162_405c_8E1C_5E5F2AB82669;ATK-punkt Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt EAID_64A5BCCB_6128_46c9_85A4_0F213317DAEB;ATK-punkt Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt EAID_3FAF450B_49FB_419e_B811_E9CEB60F3EFB;ATK-punkt Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;ATK_Punkt; Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.;objekttype;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt EAID_B6C41347_79B1_4103_A48D_961EC841206E;Fartsmåler_Type;Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt;kodeliste;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt EAID_D564E41F_C6DB_4b41_8AD6_37CD5B7E481F;EierATK_Punkt;Angir hvem som er eier av vegobjektet;kodeliste;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt EAID_FAA01165_9257_4f0e_A180_F041C950C18F;Kontollretning;Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.;kodeliste;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;navn;Navn på ATK-punkt. Hentes fra ATK-registerert;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;idNummer;Id-nummer fra ATK-registeret;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;kontollretning;Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;fartsmåler_Type;Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;kamera_Type;Angir hvilken type kamera det er montert i tlknytning til ATK-punkt;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;fartsmåler_Installeringsår;Angir hvilket år fartsmåler ble installert og satt i drift.;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;kamera_Installeringsår;Angir hvilket år kameraet ble installert og satt i drift.;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt