Trafikkulykker-20230501

Statens vegvesen Utkast 20230501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang m.m. Gjelder primært ulykker med personskader.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Trafikkulykker/20230501

Viser treff 1 - 34 av 34
Trafikkulykke objekttype

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang m.m. Gjelder primært ulykker med personskader.HistoriskTrafikantgruppe_Ny kodeliste

Historisk Trafikantgruppe.


ReguleringGangfelt_Ny kodeliste

Angir regulering av gangfelt.

Midtdeler kodeliste

Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde.


ATK_Influensstrekning_Ny kodeliste

ATK, influensstrekning.UkedagTrafikkulykke kodeliste

UKEDAG FRA 1 TIL 7 SOM ANGIR DAGEN ULYKKEN INTREFFER PÅ.


Føreforhold kodeliste

FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED.


HistoriskArm_Ny kodeliste

Historisk Arm (J/N).Stedsforhold kodeliste

Stedsforhold på ulykkessted.


Vinterdriftsklasse_Ny kodeliste

Angir hvilken vinterdriftsklasse.


HistoriskVegkategori kodeliste

Vegkategori på ulykkestidspunktet.


ReguleringVegkryss_Ny kodeliste

Angir regulering av vegkryss.


ForsterketVegoppmerking kodeliste

Angir i hvilken grad vegen der trafikkulykka skjedde hadde forsterket vegoppmerking.
StedfestingensNøyaktighet kodeliste

Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke.


Tettsted kodeliste

Tettsted på ulykkesstedet.


Ulykkeskode kodeliste

Angir hvilken type ulykkeskode trafikkulykken er karakterisert som. Ulykkeskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen.
Værforhold kodeliste

Værforhold på ulykkessted/tidspunkt.


Lysforhold kodeliste

Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.UlykkestypeUnderkategori_Ny kodeliste

Ulykkestype underkategori.


FartsgrenseTrafikkulykke kodeliste

Angir fartsgrense på ulykkesstedet.