Berg

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: berggrunnskart viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. De viser også strukturer i bergartene og lokalisering av kjente forekomster av malm, industrimineraler og bygningsstein. Kartet gir opplysninger om bergartenes aldersforhold og er vanligvis ledsaget av et profil som gir en tolkning av geologien i den øverste del av jordskorpen. Kartleggingen bygger på feltobservasjoner, analyser av innsamlede prøver og tolkning av geofysiske data

Viser treff 1 - 3 av 3

Berg-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen beskriver areal, grenser og punktobservasjoner knyttet til berggrunnsgeologisk kartlegging i Norge. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard. Spesifikasjonen er utviklet av en prosjektgruppe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Spesifikasjonen er ment å være uavhengig av målestokker, og det er satt av rom for utvidelser spesielt med tanke på fremtidig kartleggingsaktivitet i store målestokker

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0

Tilbaketrukket

4.0


Berg-5.0 utkast fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast

Utkast

5.0