Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_4E61AAD3_6CC5_4fd0_B6E7_5D728227A3B5;Berg-4.0;spesifikasjonen beskriver areal, grenser og punktobservasjoner knyttet til berggrunnsgeologisk kartlegging i Norge. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard. Spesifikasjonen er utviklet av en prosjektgruppe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Spesifikasjonen er ment å være uavhengig av målestokker, og det er satt av rom for utvidelser spesielt med tanke på fremtidig kartleggingsaktivitet i store målestokker;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAPK_E3DF09BA_64FE_4813_85AD_26D7AE07A5C1;Berg-5.0 utkast;;fagområdestandard;5.0;Utkast;Berg-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast EAID_7E757ED3_9236_402e_93EE_73E023874296;Berg - avhengigheter;;diagram;;;Berg;SOSI Generell objektkatalog\Berg