Bane

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Bane" omfatter i hovedsak den delen av jernbanens infrastruktur som betegnes som ”overbygning”, dvs. spor, sporveksler/-kryss og plattformer. Med ”jernbane” menes her også sporveg (trikk), tunnelbane (t-bane) mv.

Viser treff 1 - 2 av 2

Bane-4.0 fagområdestandard

databeskrivelsen omfatter i hovedsak den delen av jernbanens infrastruktur som betegnes ”overbygning”, dvs. spor, sporveksler/-kryss og plattformer. Med ”jernbane” menes her også sporveg, tunnelbane mv. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som kan beskrives med objekttyper i andre kapitler, er ikke tatt med i dette kapitlet. Slik infrastruktur er beskrevet i bl.a. kapitlene om Ledningsnett (anlegg for strømforsyning, signal-/sikring og telekommunikasjon), Bygninger (stasjonsbygning, takoverbygg og snøoverbygg), Bygningstekniske anlegg (bru, kulvert, tunnelportal, støttemur, stikkrenne, gjerde og støyskjerm) og Terrengform (skjæringer og fyllinger)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0

Tilbaketrukket

4.0


Bane-4.5Utkast pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5Utkast

Utkast

4.5