FKB-BygnAnlegg

Geovekst Erstattet 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen beskriver bygningsmessige anlegg som ikke er spesifisert i andre fagspesifikke FKB-datasett. FKB-BygnAnlegg versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Bygningsmessige anlegg versjon 4.0.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-BygnAnlegg/4.6

Viser treff 1 - 9 av 9

Bruer og tuneller pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller

Erstattet

4.6


BygningsmessigeAnlegg pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg

Erstattet

4.6


MurerOgGjerder pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Murer og gjerder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder

Erstattet

4.6


TekniskeAnleggKulturLek pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggKulturLekMm

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggKulturLek

Erstattet

4.6


TekniskeAnleggVannVassdragKyst pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggVannVassdragKyst

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst

Erstattet

4.6


Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter

Erstattet

1.0