Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_0CE91246_8524_41ff_ACEF_E2173D67131F;Bruer og tuneller;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller;pakke;4.6;Erstattet;Bruer og tuneller;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Bruer og tuneller EAPK_9CC4B382_6D2D_4062_B4E6_70CCA6FD6E1B;BygningsmessigeAnlegg;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg;pakke;4.6;Erstattet;BygningsmessigeAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\BygningsmessigeAnlegg EAPK_5E29FD3C_99D4_44db_A50E_5819E41D97DD;MurerOgGjerder;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Murer og gjerder;pakke;4.6;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAPK_CD8EE60E_50AE_46b7_B5F8_BFD7C274E05B;TekniskeAnleggKulturLek;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggKulturLekMm;pakke;4.6;Erstattet;TekniskeAnleggKulturLek;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggKulturLek EAPK_7F1740DC_79D5_451f_A962_82F9DB10619C;TekniskeAnleggVannVassdragKyst;Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggVannVassdragKyst;pakke;4.6;Erstattet;TekniskeAnleggVannVassdragKyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\TekniskeAnleggVannVassdragKyst EAPK_DE759C28_FD7A_4dbd_9942_84E4EB3AB430;Generelle konsepter;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6;pakke;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_487CCA9A_B16B_42b9_A7D7_2D97B417DB10;Samlediagram bruer, tuneller, bygningsmessige anlegg, murer, gjerder, tekniske anlegg kultur og lek;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-BygnAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg EAID_3DAECA9A_9C9D_4e74_B52C_2ACDD09BC0C9;Samlediagram tekniske anlegg vassdrag og vann;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-BygnAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg EAID_6303E0EA_0B37_44cf_A7C4_7D8921DE88CD;Pakkerealisering;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-BygnAnlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg