Bruer og tuneller

Geovekst Erstattet 4.6

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller

Viser treff 1 - 10 av 10
Bru objekttype

konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur.


Stikkrenne objekttype

gjennomløp på tvers av veg-eller jernbane med overliggende fylling og 1m > lysåpning


Tunnelportal objekttype

spesielt byggverk som sammenbinder tunnel og åpen veg


Brudetalj objekttype

markante detaljer på bru som ikke registreres gjennom andre objekttyper Eksempler: - Brutårn for hengebruer. - Bæreelement for brukonstruksjon.


Kulvert objekttype

gjennomløp på tvers av veg-eller jernbane med overliggende fylling og 1m < lysåpning < 2,5m


Bruavgrensning objekttype

avgrensning av bru


Brutrafikktype kodeliste

ulike former for trafikk en bru er bygget for