TekniskeAnleggKulturLek

Geovekst Erstattet 4.6

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggKulturLekMm

Viser treff 1 - 16 av 16

Skytebaneinnretning objekttype

omriss av tekniske anlegg på skytebane - standplass og skiver som ikke blir registrert som f.eks bygninger og murer


Svømmebasseng objekttype

basseng for svømming og vannlek


Gondolbane objekttype

taubaner hvor lasten er plassert i lukkete kabiner


Skitrekk objekttype

taubane til å dra skiløper opp bratte bakker Merknad: Særlig brukt i alpinbakker


Tribunekant objekttype

avgrensning av tribune


Stolheis objekttype

taubane med stoler til persontransport Merknad: Registreres som linjer. Punkter i linjen beskriver master og knekkpunkt, men kodes ikke spesielt. Fundamentene til mastene beskrives som fundament.


Tribune objekttype

opparbeidet anlegg av metall- stein- mur eller tre for betjening av publikum på kulturarenaer, særlig idrettsanlegg Merknad: Tribune som er innredet for bruk, f.eks. som kontor eller butikk, vil være en bygningsenhet.


Hoppbakke objekttype

anlegg for skihopping med kunstig eller naturlig tilløp


Sandkasse objekttype

kasse med sand, særlig til å leke i for småbarn


Taubane objekttype

innretning hvor tau eller vaiere bærer og eller trekker last over en strekning


Idrettsanlegg objekttype

linje for avgrensning av anleggsmessige deler av et idrettsanlegg, som f.eks ytteravgrensning av en fotballbane Merknad: Området rundt idrettsanlegget kan beskrives som arealbruksobjekt (se kap. for arealbruk).


SvømmebassengKant objekttype

avgrensning av svømmebasseng, (kanten av basseng)