Mareano bunnprøvestasjoner

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bunnprøvestasjoner tatt på Mareano-tokt pr. år.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoBunnprovestasjoner/20210501

Viser treff 1 - 9 av 9

GenerelleEgenskaperStasjoner objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Bunnprøvestasjon objekttype

Mareanostasjon for måling av kjemisk forurensning


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based