Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Havforskningsinstituttet Gyldig

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 1..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1