Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_CBD4C033_24C1_4f3f_8FAB_DAEE97CB4AB1;Hoveddiagram Mareano Bunnprøvestasjoner;;diagram;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner EAID_5E15A8A5_26C3_43a7_879E_2666DB4AB8FB;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner EAID_F24E02FA_F246_44ec_9F0A_38451082C77F;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner EAID_2BE0DD3B_7244_4536_95DF_BB2690897CD3;Pakkerealisering Mareano Bunnprøvestasjoner;;diagram;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner EAID_15879CFC_5A8A_4011_80AC_C652E267CFE2;GenerelleEgenskaperStasjoner;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;Bunnprøvestasjon;Mareanostasjon for måling av kjemisk forurensning;objekttype;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner EAID_60B5494A_2B79_4ea9_A37D_B3DCE9277A59;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner EAID_9BAC7648_F0FC_49be_84DF_18F6F1744654;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner EAID_47F4C083_877F_4909_BE6E_D65349C12F38;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner EAID_15879CFC_5A8A_4011_80AC_C652E267CFE2;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_15879CFC_5A8A_4011_80AC_C652E267CFE2;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_15879CFC_5A8A_4011_80AC_C652E267CFE2;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_15879CFC_5A8A_4011_80AC_C652E267CFE2;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;posisjon;sted som objektet eksisterer på. -- Definition -- Location where the object exists.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. -- Definition -- Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. -- Definition -- Cruise number at IMR.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;ctdAntall;antall ctd-målinger som er utført. -- Definition -- Number of ctd measurements. ;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;bomtrålAntall;antall prøver som er samlet inn med bomtrål. -- Definition -- Number of samples collected by the use of beamtrawl.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;boxcorerAntall;antall prøver som er samlet inn med boxcorer. -- Definition -- Number of samples collected by the use of boxcorer.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;grabbAntall;antall prøver som er samlet inn med grab. -- Definition -- Number of samples collected by the use of grab.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;multicorerAntall;antall prøver som er samlet inn med multicorer (tar 6 prøver i gangen, regnes som 1 prøvetagning). -- Definition -- Number of samples collected by the use of multicorer (six samples are taken in one operation and counts as one sample).;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;sledeAntall;antall prøver som er samlet inn med slede. -- Definition -- Number of samples collected by the use of sledge.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;bunnprøverAntall;antall bunnprøver samlet inn totalt. -- Definition -- Number of bottom measurements collected in total.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;lokasjon;lokasjon der prøven er tatt. -- Definition -- Location where the sample is taken.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;lengdegrad;lengdegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Longitude where the sample was taken.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. -- Definition -- Bottomdepth where the sample is taken.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;stasjonsType;type stasjon: Videostasjon, Videostasjon + Bunnprøver eller Annet. -- Definition -- type of station: Videostasjon (videostation), Videostasjon + Bunnprøver (videostation and bottom sample) or Annet (other).;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;stasjonsTypeKode;kode for type av stasjon: Type=1 = Videostasjon. Type 2 = Videostasjon + Bunnprøver. Type 3 = Annet. -- Definition -- code for type of station: Type=1 = Videostasjon (videostation). Type 2 = Videostasjon + Bunnprøver (videostation and bottom sample). Type 3 = Annet (other). ;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;bunnprøveÅr;prøvetakingsÅr. -- Definition -- Year of sample.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_16C0D3A2_18F3_4fda_B478_5F1232C09455;kommentar;kommentar om prøvetakingen. -- Definition -- further information about the samples.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Bunnprøvestasjon EAID_60B5494A_2B79_4ea9_A37D_B3DCE9277A59;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Posisjonskvalitet EAID_9BAC7648_F0FC_49be_84DF_18F6F1744654;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Identifikasjon EAID_9BAC7648_F0FC_49be_84DF_18F6F1744654;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Identifikasjon EAID_9BAC7648_F0FC_49be_84DF_18F6F1744654;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner\Identifikasjon