Barnetråkk

Kartverket Gyldig 20221001

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Barnetråkk. Barnetråkk inneholder data om barna sitt nærmiljø og er registrert av skoleelever. Data omfatter veier barn bruker til skole- og fritidsaktiviteter, samt informasjon om steder barn bruker til fritidsaktiviteter.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Barnetrakk/20221001

Viser treff 1 - 22 av 22Barneveg objekttype

Angi klassetrinn som har deltatt. Kan bare brukes dersom kun et klassetrinn har deltatt.


Aktivitet objekttype

Type aktivitet gjennomført på et sted


NegativOpplevelse objekttype

Negativ opplevelse på et sted


BarnetråkkGenerell objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


PositivOpplevelse objekttype

Positiv opplevelse på et sted


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


AktivitetType kodeliste

Type aktivitet gjennomført på et sted


Målemetode kodeliste

Metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


ÅrstidType kodeliste

Klassifisering av årstider


PositivOpplevelseType kodeliste

Positiv opplevelse på et sted


TransportmiddelType kodeliste

Type transportmiddel benyttet på veien


Kommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Klassetrinngruppe kodeliste

Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.


BarnevegType kodeliste

Barnas skole- eller fritidsveg


NegativOpplevelseType kodeliste

Negativ opplevelse på et sted