Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_149C1D1F_0DF1_494f_880A_CECB1B32FBB9;Barnetråkk - aggregert;Datamodell for Barnetråkk aggregerte data. Aggregert datasett er en heksagon rutenett representasjon av punkt og linje registeringer i Barnetråkk.;produktspesifikasjon;20230901;Gyldig;BarnetråkkAggregerteData;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAPK_5FBC0828_1CD1_450b_83B0_DF13AA27EBB9;Barnetråkk;;produktspesifikasjon;20160318;Erstattet;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk EAPK_57F39171_47D4_4f32_B867_CE860C1F79E4;Barnetråkk;Datamodell for Barnetråkk. Barnetråkk inneholder data om barna sitt nærmiljø og er registrert av skoleelever. Data omfatter veier barn bruker til skole- og fritidsaktiviteter, samt informasjon om steder barn bruker til fritidsaktiviteter. ;produktspesifikasjon;20221001;Gyldig;Barnetråkk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk