Fiskeri

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Fiskeri" dekker spesifikasjoner som skal kunne benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for fiskeribruk, med tanke på både kartpresentasjon og bruk i geografiske informasjonssystemer generelt

Viser treff 1 - 3 av 3

Fiskeri-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0

Erstattet

4.0


Fiskeri-4.5 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5

Tilbaketrukket

4.5