Fiskeri-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet

Viser treff 1 - 8 av 8

Akvakulturområde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0\Akvakulturområde

Erstattet

4.0


Fiskebedrift pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0\Fiskebedrift

Erstattet

4.0


Fiskebruksområder pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0\Fiskebruksområder

Erstattet

4.0


Fiskefelt og fiskegrunner pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0\Fiskefelt og fiskegrunner

Erstattet

4.0


Fiskeressursområder pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0\Fiskeressursområder

Erstattet

4.0


Kurslinje pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0\Kurslinje

Erstattet

4.0