Fiskeri-4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet

Viser treff 1 - 6 av 6

Akvakulturområde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5\Akvakulturområde

Tilbaketrukket

4.5


Fiskebedrift pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5\Fiskebedrift

Tilbaketrukket

4.5


Fiskebruksområder pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5\Fiskebruksområder

Tilbaketrukket

4.5


Fiskefelt og fiskegrunner pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5\Fiskefelt og fiskegrunner

Tilbaketrukket

4.5


Fiskeressursområder pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5\Fiskeressursområder

Tilbaketrukket

4.5


Kurslinje pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5\Kurslinje

Tilbaketrukket

4.5