Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_8F41E5E4_B0F9_4562_9BCD_4152AA2C9025;Fiskeri-4.0;spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet;fagområdestandard;4.0;Erstattet;Fiskeri-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0 EAPK_C09D3ED1_287D_4592_A93F_FA816E43B61F;Fiskeri-4.5;spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet;fagområdestandard;4.5;Tilbaketrukket;Fiskeri-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5 EAID_F3CDB6C6_6F30_4988_816F_4388ABA2AEC9;Fiskeri - avhengigheter;;diagram;;;Fiskeri;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri