MurerOgGjerder

Geovekst Erstattet 4.61

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Murer og gjerder

Viser treff 1 - 14 av 14
Portstolpe objekttype

stolpe som en port kan være hengslet til


MurFrittstående objekttype

mur hvor oppfyllingen på en side utgjør mindre enn halve høyden på den andre siden


AnnetGjerde objekttype

oppsatt stengsel som hindrer passering Merknad: Står ofte i grensa mellom eiendommer, og som i utgangspunktet ikke er definert som egne objekter, slik som steingjerde.


VeggFrittstående objekttype

vegg oppsatt for skjerming Merknad: Må ikke forveksles med støyskjerm i vegsituasjonssammenheng.


Skjerm objekttype

frittstående konstruksjon som skal være et hinder for eksempel til støyutbredelse eller snøfokk


SkråForstøtningsmur objekttype

forstøtningsmur hvor topp og bunn er betydelig forskjøvet i forhold til hverandre Merknad: Det konkrete innholdet i begrepet betydelig vil avhenge av hvilken standard som legges til grunn.


Voll objekttype

opphøyd terrengformasjon anlagt for å skjerme


Steingjerde objekttype

frittstående mur oppført av naturstein uten bindemiddel


MurLoddrett objekttype

forstøtningsmur hvor topp og bunn er ubetydelig forskjøvet i forhold til hverandre Merknad: Det konkrete innholdet i begrepet ubetydelig vil avhenge av hvilken standard som legges til grunn.


SkråForstøtningsmurAvgrensning objekttype

avgrensning av skrå forstøtningsmur


SkjermingsFunksjon kodeliste

ulike funksjoner en skjerm kan ha