Realisering av objekttyper og kodelister

diagram

Geovekst Erstattet

Realisering av objekttyper og kodelister