Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_ADDAE4BB_8BF7_4e6b_AEDB_0A05A123EBA9;Arv og flateavgrensning;;diagram;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnleggFKB-BygnAnlegg EAID_17A8A2E8_5D90_4e3f_865D_4D007D682169;Objekttyper med egenskaper;;diagram;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnleggFKB-BygnAnlegg EAID_E1B5ECE5_9EED_46ca_8F5D_6340F80E0F30;Realisering av objekttyper og kodelister;;diagram;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnleggFKB-BygnAnlegg EAID_0CC5D139_0579_461c_B982_FFAADEFF1308;Portstolpe;stolpe som en port kan være hengslet til;objekttype;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_31E63B95_B0CC_4e33_8CA8_706FF8B6F2AA;MurFrittstående;mur hvor oppfyllingen på en side utgjør mindre enn halve høyden på den andre siden;objekttype;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_6C527F31_6997_46a6_9642_0D4010E540B9;AnnetGjerde;oppsatt stengsel som hindrer passering Merknad: Står ofte i grensa mellom eiendommer, og som i utgangspunktet ikke er definert som egne objekter, slik som steingjerde.;objekttype;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_6D78ACDC_6FDB_43a0_9A5A_3F9DC90FC0CD;VeggFrittstående;vegg oppsatt for skjerming Merknad: Må ikke forveksles med støyskjerm i vegsituasjonssammenheng.;objekttype;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_78A81C15_F676_4880_89EC_055AD60DF2EB;Skjerm;frittstående konstruksjon som skal være et hinder for eksempel til støyutbredelse eller snøfokk;objekttype;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_790E3BED_E025_4d9a_8083_AAECBE5B3E45;SkråForstøtningsmur;forstøtningsmur hvor topp og bunn er betydelig forskjøvet i forhold til hverandre Merknad: Det konkrete innholdet i begrepet betydelig vil avhenge av hvilken standard som legges til grunn.;objekttype;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_80A6B7F0_BD96_4217_9461_D46023EB4108;Voll;opphøyd terrengformasjon anlagt for å skjerme;objekttype;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_ABE9330E_935E_4d12_82BA_C6514F730BB3;Steingjerde;frittstående mur oppført av naturstein uten bindemiddel;objekttype;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_C5562432_97C3_4f6c_9418_C07FA5C438E3;MurLoddrett;forstøtningsmur hvor topp og bunn er ubetydelig forskjøvet i forhold til hverandre Merknad: Det konkrete innholdet i begrepet ubetydelig vil avhenge av hvilken standard som legges til grunn.;objekttype;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_FE398EAE_01F9_4526_ADF1_6DEE31FD6D8B;SkråForstøtningsmurAvgrensning;avgrensning av skrå forstøtningsmur;objekttype;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_A4B23376_00A4_4866_9198_6387C24F6B31;SkjermingsFunksjon;ulike funksjoner en skjerm kan ha;kodeliste;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder EAID_0CC5D139_0579_461c_B982_FFAADEFF1308;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Portstolpe EAID_0CC5D139_0579_461c_B982_FFAADEFF1308;høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Portstolpe EAID_31E63B95_B0CC_4e33_8CA8_706FF8B6F2AA;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\MurFrittstående EAID_31E63B95_B0CC_4e33_8CA8_706FF8B6F2AA;høydereferanse;angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\MurFrittstående EAID_31E63B95_B0CC_4e33_8CA8_706FF8B6F2AA;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\MurFrittstående EAID_6C527F31_6997_46a6_9642_0D4010E540B9;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\AnnetGjerde EAID_6C527F31_6997_46a6_9642_0D4010E540B9;høydereferanse;angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\AnnetGjerde EAID_6C527F31_6997_46a6_9642_0D4010E540B9;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\AnnetGjerde EAID_6D78ACDC_6FDB_43a0_9A5A_3F9DC90FC0CD;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\VeggFrittstående EAID_6D78ACDC_6FDB_43a0_9A5A_3F9DC90FC0CD;høydereferanse;angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\VeggFrittstående EAID_6D78ACDC_6FDB_43a0_9A5A_3F9DC90FC0CD;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\VeggFrittstående EAID_78A81C15_F676_4880_89EC_055AD60DF2EB;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Skjerm EAID_78A81C15_F676_4880_89EC_055AD60DF2EB;høydereferanse;angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Skjerm EAID_78A81C15_F676_4880_89EC_055AD60DF2EB;skjermingsfunksjon;hvilken funksjon skjermen har;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Skjerm EAID_78A81C15_F676_4880_89EC_055AD60DF2EB;høydeOverBakken;høyde over bakken;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Skjerm EAID_78A81C15_F676_4880_89EC_055AD60DF2EB;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten ;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Skjerm EAID_790E3BED_E025_4d9a_8083_AAECBE5B3E45;område;objektets utstrekning;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\SkråForstøtningsmur EAID_790E3BED_E025_4d9a_8083_AAECBE5B3E45;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\SkråForstøtningsmur EAID_790E3BED_E025_4d9a_8083_AAECBE5B3E45;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\SkråForstøtningsmur EAID_80A6B7F0_BD96_4217_9461_D46023EB4108;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Voll EAID_80A6B7F0_BD96_4217_9461_D46023EB4108;høydereferanse;angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Voll EAID_80A6B7F0_BD96_4217_9461_D46023EB4108;skjermingsfunksjon;hvilken funksjon vollen har;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Voll EAID_80A6B7F0_BD96_4217_9461_D46023EB4108;høydeOverBakken;objekts høyde over bakken;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Voll EAID_ABE9330E_935E_4d12_82BA_C6514F730BB3;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Steingjerde EAID_ABE9330E_935E_4d12_82BA_C6514F730BB3;høydereferanse;angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\Steingjerde EAID_C5562432_97C3_4f6c_9418_C07FA5C438E3;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\MurLoddrett EAID_C5562432_97C3_4f6c_9418_C07FA5C438E3;høydereferanse;angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\MurLoddrett EAID_C5562432_97C3_4f6c_9418_C07FA5C438E3;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\MurLoddrett EAID_FE398EAE_01F9_4526_ADF1_6DEE31FD6D8B;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\SkråForstøtningsmurAvgrensning EAID_FE398EAE_01F9_4526_ADF1_6DEE31FD6D8B;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.61;Erstattet;MurerOgGjerder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\MurerOgGjerder\SkråForstøtningsmurAvgrensning