SkjermingsFunksjon ShieldingFunction SKJERMINGFUNK

kodeliste

Geovekst Erstattet

ulike funksjoner en skjerm kan ha
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Støyskjerm Støyskjerm støyskjerm
Snøskjerm Snøskjerm snøskjerm
Vindskjerm Vindskjerm vindskjerm
Rassikring Rassikring rassikring
Flomsikring Flomsikring flomsikring
Leskjerm Leskjerm leskjerm
Ledeskjerm Ledeskjerm ledeskjerm
Verdi Navn Beskrivelse
Støyskjerm Støyskjerm Støyskjerm
Snøskjerm Snøskjerm Snøskjerm
Vindskjerm Vindskjerm Vindskjerm
Rassikring Rassikring Rassikring
Flomsikring Flomsikring Flomsikring
Leskjerm Leskjerm Leskjerm
Ledeskjerm Ledeskjerm Ledeskjerm
Name Type Description Code value
Noise barrier <undefined> Noise barrier
Snow screen <undefined> Snow screen
Windshield <undefined> Windshield
Avalance protection <undefined> Avalance protection
Flood control <undefined> Flood control
Wind screen <undefined> Wind screen
Snow re-directioning screen <undefined> Snow re-directioning screen

Vis SkjermingsFunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1