SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.5

SOSI-sekretariatet (Kartverket) 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6Sverm datatype

geometritype som benyttes for å representere flere objekter hvor egenskapene med unntak av geometrien er like


Kurve datatype

geometritype som representerer en sekvens av posisjoner


Punkt datatype

geometritype som representerer bare en posisjon


Flate datatype

geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve