Arealplan 5.0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5

Kodelister produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Kodelister

utkast

5.0_rev20211007


PlanbestemmelserRegplanforslag pakke

Pakka inkluderer gjeldende applikasjonsskjema for planbestemmelser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag

Utkast

1.0


PlanleggingIgangsatt produktspesifikasjon

modell for å identifisere og avgrense planområde for igangsatt planlegging

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanleggingIgangsatt

Gyldig

20230701


Planregister produktspesifikasjon

modell for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister

Utkast

5.0


Regplanforslag-2023 produktspesifikasjon

UML-modell for kartdelen av et reguleringsplanforslag. Modellen består av objektet Arealplan med tilhørende plankartobjekter, og ev. 3D-objekter. Modellen beskriver hvordan planforslaget skal sendes inn til kommunen via Fellestjenester Plan, supplert med noen egenskaper for den videre forvaltningen av planforslaget i kommunen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023

Gyldig

20230701