NRL

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 7 av 7

Nasjonalt register over luftfartshindre produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) og de dataene som leveres ut fra dette systemet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre

Erstattet

20160202


Nasjonalt register over luftfartshindre produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) og de dataene som leveres ut fra dette systemet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre

Gyldig

20180322


NRL-distribusjon-1.0 produktspesifikasjon

Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som distribueres fra Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0

Erstattet

1.0


NRL-distribusjon-1.0.1 produktspesifikasjon

Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som distribueres fra Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1

Gyldig

1.0.1


NRL-rapportering-1.0 produktspesifikasjon

Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som skal rapporteres til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL), fra og med 1. juli 2022.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0

Erstattet

1.0


NRL-rapportering-1.0.1 produktspesifikasjon

Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som skal rapporteres til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1

Gyldig

1.0.1


Utkast-NRL-rapportering-2.0 produktspesifikasjon

Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som skal rapporteres til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Utkast-NRL-rapportering-2.0

Utkast

2.0