NRL-rapportering-1.0

Kartverket Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som skal rapporteres til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL), fra og med 1. juli 2022.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NRL-rapportering/1.0

Viser treff 1 - 5 av 5

Objekttyper - abstrakte og instansierbare pakke

Objekttypen "Fellesegenskaper" er en abstrakt objekttype (klasse) som ikke er realiserbar, mens de øvrige objekttypene er realiserbare og benyttes i rapporteringen til NRL.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0\Objekttyper - abstrakte og instansierbare

Erstattet

1.0


Datatyper pakke

Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som inngår i datamodellen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0\Datatyper

Erstattet

1.0


Kodelister pakke

Alle Kodelister som inngår i datamodellen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0\Kodelister

Erstattet

1.0


Realiseringer pakke

Her vises avhengigheter mellom elementer i NRL rapportering og objekttyper, datatyper og kodelister i andre applikasjonsskjemaer. Avhengighetene er modellert ved hjelp av realiseringer.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0\Realiseringer

Erstattet

1.0