Nasjonalt register over luftfartshindre

Kartverket Gyldig 20180322

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen beskriver Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) og de dataene som leveres ut fra dette systemet.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Luftfartshindre/20180322

Viser treff 1 - 45 av 45


VertikalObjektKomponentPunkt objekttype

Egenskaper tilhørende en VertikalObjektKomponent som er et punkt.


Supertype_VertikalObjekt objekttype

VertkalObjekt inneholder felles egenskaper for alle VertikalObjektKomponenter som til sammen utgjør et luftfartshinder. Her listes egenskaper som er arvet fra SOSI objekt.


Supertype_VertikalObjektKomponent objekttype

Et luftfartshinder kan bestå av ett eller flere VertikalObjektKomponent. Her listes egenskaper som er arvet fra SOSI-objekt.


VertikalObjekt objekttype

VertkalObjekt inneholder felles egenskaper for alle VertikalObjektKomponenter som til sammen utgjør et luftfartshinder. Her listes egenskaper som ikke er arvet fra SOSI objekt.


VertikalObjektKomponentLinje objekttype

Egenskaper tilhørende en VertikalObjektKomponent som er en linje.


VertikalObjektKomponent objekttype

Et luftfartshinder kan bestå av ett eller flere VertikalObjektKomponent(er). Her listes egenskaper som ikke er arvet fra SOSI objekt. En VertikalObjektKomponent kan være enten en linje eller et punkt – se VertikalObjektKomponentLinje og VertikalObjektKomponentPunkt.


VertikalObjektKomponentLinjePkt objekttype

Egenskaper tilhørende en VertikalObjektKomponent som er et punkt.


IdentifikasjonPunkt datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merk: Benyttes bare for VertikalObjektKomponentPunkt og VertikalObjektKomponentLinjePkt. For VertikalObjektKomponentLinje er nøyaktighet bestemt ved nøyaktighet for de VertikalObjektKomponentPunkt som avgrenser linja.


IdentifikasjonLinje datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Merkeplikt datatype

informasjon om merkeplikt


IdentifikasjonObjekt datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


Endringsflagg datatype

endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner


ReferanseTilEksterntRegister datatype

informasjon om kobling til eksterne registre.


MerkingFarge datatype

Informasjon om farge og andre egenskaper for hindermerking.


IdentifikasjonLinjePkt datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Merking datatype

informasjon om hindermerking


AnsvarligForMerking kodeliste

hvem har ansvar for merking


MerkingMønster kodeliste

ulike mønstertyper for merking.


Høydereferansesystem kodeliste

referanseflate som er utgangspunktet for høydekoordinat.


Høydereferanse kodeliste

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt


Lystype kodeliste

hinderlys til bruk ved merking av luftfartshinder i henhold til vedlegg til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1. I tillegg er det mulig å velge koder fra gammel NRL


MerkingTilstand kodeliste

Angivelse av merkingens tilstand.


VertikalObjektType kodeliste

ulike typer VertikalObjekter (luftfartshindre).


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


RegelverkMerkeplikt kodeliste

hinder er merkepliktig i henhold til


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


JaNei kodeliste

alternativ til å bruke den generelle datatypen Boolean


TypeEndring kodeliste

endringsstatus for objektet


Måleenhet kodeliste

kodeliste for måleenheter.


MerkingType kodeliste

ulike typer merking spesifiseres her


Farge kodeliste

kodeliste for merkingens farge. Består hovedsakelig av farger fra Vedlegg 1 til BSL E 2-1. I tillegg er det inkludert en del koder fra gammelt NRL-system.


Status kodeliste

objektets tilstand


MerkeInformasjon kodeliste

utdypende informasjon om merking


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon