Jordsmonn

Norsk institutt for bioøkonomi 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 10 av 10

EldreUtgaveJord pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\EldreUtgaveJord

1.0


Produktspesifikasjon Dyrkingspotensial 20231212 pakke

Produktspesifikasjonen omfatter fulldyrka jord der jordkartlegging har blitt utført. Datasettet gir informasjon om arealenes potensial for dyrking av gras, korn og grønnsaker. Modellene bak temakartene benytter resultater fra det nasjonale jordkartleggingsprogrammet, værdata og vekstenes krav til de naturlige betingelsene for plantedyrking. Potensial for grasdyrking viser potensielt avlingsnivå (potensielle fôrenheter per daa). Temakartet inneholder fem klasser. Temakartet tar ikke hensyn til alle egenskaper ved arealet eller jorda som kan ha betydning for avlingsnivået. Potensial for korndyrking omfatter fem temakart: Nedbørbasert tidlig bygg, vanningsbasert tidlig bygg, nedbørbasert sen hvete, vanningsbasert sen hvete og tidlig bygg til krossing. Temakartene inneholder fem klasser. Temakartene tar ikke hensyn til alle egenskaper ved arealet eller jorda som kan ha betydning for dyrkingen. Potensial for grønnsaksdyrking omfatter 15 temakart: Blomkål, Brokkoli, Bønner, Gulrot, Hodekål, Kinakål, Kålrot, Løk, Mais, Persillerot, Purre, Rosenkål, Rødbete, Salat og Selleri. Temakartene inneholder åtte klasser. Temakartene tar ikke hensyn til alle egenskaper ved arealet eller jorda som kan ha betydning for dyrkingen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Produktspesifikasjon Dyrkingspotensial 20231212

Utkast

20231212


Produktspesifikasjon Erosjonsrisiko - 20231212 produktspesifikasjon

Produktspesifikasjonen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Produktspesifikasjon Erosjonsrisiko - 20231212

Utkast

20231212


Produktspesifikasjon Jordsmonn - 20231212 produktspesifikasjon

Datasettet omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Datasettet gir informasjon om jordsmonnsklassifikasjon, innhold av organisk materiale, dominerende tekstur i overflatesjikt, naturlige dreneringsforhold, forstyrrelser, helling, innhold av stein og blokk, og begrensende jordegenskaper. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Produktspesifikasjon Jordsmonn - 20231212

Utkast

20231212


Erosjonsrisiko produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Erosjonsrisiko

Utkast

20230401


Jordkvalitet produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet

Gyldig

20170315


Jordsmonn produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn

Erstattet

20170315


Jordsmonn produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn

Erstattet

20170920


Jordsmonn produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn

ersattet

20181201


Jordsmonn produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn

Gyldig

20210812