Vegetasjon

Norsk institutt for bioøkonomi 1.0

pakke

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen beskriver datasettet Vegetasjon

Viser treff 1 - 1 av 1

Vegetasjon produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver datasettet Vegetasjon. Eit vegetasjonskart viser utbreiinga av vegetasjonstypar i eit område. Kartet gjev informasjon om artsfordeling, økologiske tilhøve og eigenskapar for ulik ressursbruk i utmark. Kartleggingssystemet består av 45 vegetasjonstypar og 10 andre arealtypar. Vegetasjonstypane er samla i 10 hovudgrupper. Under kartlegging blir det i tillegg brukt ei rekkje tilleggssymbol for å få fram viktig informasjon som ikkje ligg i skildringa av vegetasjonstypane.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Vegetasjon\Vegetasjon

Utkast

20171115