Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_7908979D_4ADC_4556_B720_34FA4248BFDA;Skogressurs;;pakke;1.0;;Skogressurs;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs EAPK_E2EBCA92_3355_4f9f_BC8A_629AB13AF8CA;Arealressurs;;pakke;1.0;;Arealressurs;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs EAPK_7B303132_2899_4603_807C_BA709CB7DE78;Beitebruk;;pakke;1.0;;Beitebruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Beitebruk EAPK_C46436B8_4AFA_4d8a_9EC7_0C194523F396;Jordsmonn;;pakke;1.0;;Jordsmonn;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn EAPK_9B55B759_091E_4df7_BFC1_CAFEDC39CE67;Reindrift;;pakke;1.0;;Reindrift;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift EAPK_34C9CCAD_6801_4b31_9B93_FC4C7617BBA9;Vegetasjon;Denne spesifikasjonen beskriver datasettet Vegetasjon;pakke;1.0;;Vegetasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Vegetasjon