Reguleringer

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Regulereringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes.

Viser treff 1 - 8 av 8Forbudsområde objekttype

Område som er omfattet av forbud, som f.eks. ferdselsforbud for vannscooter.


Fartsrestriksjoner objekttype

Område som har restriksjoner knyttet til ferdsel og fart for fartøyer som ferdes på sjøen.


ForbudsområdeGrense objekttype

Avgrensning av forbudsområde.


FartsrestriksjonerGrense objekttype

Avgrensning av Fartsrestriksjoner.


Fartøytype kodeliste

Kodeliste for å spesifisere hvilket type fartøy en regulering eller restriksjon omfatter.


Forbudstype kodeliste

Kodeliste for å angi forbudstype for forbudsområde.