Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_E4564900_6764_4888_AC58_487D586F892A;Oversiktsdiagram for reguleringer;;diagram;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\HavnedataHavnedata EAID_27D09C53_329A_4191_A141_35DF9AF1A957;Flateavgrensning;;diagram;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\HavnedataHavnedata EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;Forbudsområde;Område som er omfattet av forbud, som f.eks. ferdselsforbud for vannscooter.;objekttype;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;Fartsrestriksjoner;Område som har restriksjoner knyttet til ferdsel og fart for fartøyer som ferdes på sjøen.;objekttype;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer EAID_82DF9487_6012_4c9f_86CA_932F744C83DF;ForbudsområdeGrense;Avgrensning av forbudsområde.;objekttype;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer EAID_F641158E_C5AF_4447_87D9_7FD5DC9E3CB7;FartsrestriksjonerGrense;Avgrensning av Fartsrestriksjoner.;objekttype;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer EAID_C4D7ED95_0DEF_49c3_9174_1268CAA8DD73;Fartøytype;Kodeliste for å spesifisere hvilket type fartøy en regulering eller restriksjon omfatter.;kodeliste;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer EAID_F18929EB_CDD5_46fd_9275_C7A84CF5D62C;Forbudstype;Kodeliste for å angi forbudstype for forbudsområde.;kodeliste;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;fastsattAv;Angir hvem forskriften er fastsatt av. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;forbudstype;Angir hvilket type forbud som gjelder for området. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;forskriftLenke;Lenke til forskiften på lovdata.no.;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;forskriftNavn;Navnet på forskrift som regulerer forbudsområdet. Ved langt navn kan korttittel benyttes. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;gjelderFor;Geografisk område som forskriften gjelder for. Står spesifisert i lovteksten, kan være en kommune eller et havneområde. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;gjelderForFartøytype;Kodeliste som spesifiserer hvilken type fartøy som er omfattet av forbudet. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;lovhjemmel;Lov som forbudet eller forskriften har hjemmel i. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;periodeGyldigFra;Periode gyldig fra. Oppgis for forbudsområder som har tidsavgrensning eller gjelder deler av året (f.eks. bare i sommermånedene). Årstall er ikke nødvendig. Dersom årstall ikke oppgis regnes datoen å gjelde hvert år. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;periodeGyldigTil;Periode gyldig til. Oppgis for forbudsområder som har tidsavgrensning eller gjelder deler av året (f.eks. bare i sommermånedene). Årstall er ikke nødvendig. Dersom årstall ikke oppgis regnes datoen å gjelde hvert år. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_1223D253_9CE7_4a9d_9A2B_B119788258C1;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Forbudsområde EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;fastsattAv;Angir hvem forskriften er fastsatt av. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;forskriftLenke;Lenke til forskriften på lovdata.no.;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;forskriftNavn;Navnet på forskriften. Ved langt navn korttittel benyttes. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;gjelderFor;Geografisk område som forskriften gjelder for. Står spesifisert i lovteksten, og er vanligvis en kommune eller havneområde, ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;gjelderForFartøytype;Kodeliste som spesifiserer hvilken type fartøy som er omfattet av forskriften. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;hastighet;Maksimal tillatte hastighet, angitt i knop. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;lovhjemmel;Lov som forskriften har hjemmel i. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;periodeGyldigFra;Periode gyldig fra. Oppgis for fartsrestriksjoner som har tidsavgrensning eller gjelder deler av året (f.eks. bare i sommermånedene). Årstall er ikke nødvendig. Dersom årstall ikke oppgis regnes datoen å gjelde hvert år. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;periodeGyldigTil;Periode gyldig til. Oppgis for fartsrestriksjoner som har tidsavgrensning eller gjelder deler av året (f.eks. bare i sommermånedene). Årstall er ikke nødvendig. Dersom årstall ikke oppgis regnes datoen å gjelde hvert år. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_5B85C874_44F5_474b_BADB_1337D2B0F933;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\Fartsrestriksjoner EAID_82DF9487_6012_4c9f_86CA_932F744C83DF;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\ForbudsområdeGrense EAID_F641158E_C5AF_4447_87D9_7FD5DC9E3CB7;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;egenskap;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer\FartsrestriksjonerGrense