Fartøytype FARTØYTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Kodeliste for å spesifisere hvilket type fartøy en regulering eller restriksjon omfatter.

Vis Fartøytype i NVDB Datakatalog