Skred

Norges vassdrags- og energidirektorat 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

SkredFareområderFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av fareområdeklassene. Benyttes til arv av egenskaper.


SkredAktsomhetFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av skredaktsomhetsklassene. Benyttes til arv av egenskaper.


NVEFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.