SkredFareområderFellesegenskaper

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat

abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av fareområdeklassene. Benyttes til arv av egenskaper.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
prosjektURL URL-lenke til kartleggingsprosjektets informasjonsside CharacterString 0..1
rapportURL URL-lenke til rapport fra kartleggingsprosjektet CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
PROSJEKTURL CharacterString 254 0..1
RAPPORTURL CharacterString 254 0..1
Name Type English Description
prosjektURL CharacterString
rapportURL CharacterString

Vis SkredFareområderFellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1