Akvakulturlokaliteter

Fiskeridirektoratet Gyldig 20210501

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 5 av 5

AkvaKapasitetNedlagt datatype

kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


AkvaKapasitet datatype

kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.


Firmaeier datatype

generell bolk eieropplysninger -- Definition - - general set of owner information


AkvaTillatelsesinformasjon datatype

info om tillatelse tilknyttet oppdrettsanlegg -- Definition - - information about licence in connection with aquaculture facility / fish farm