AkvaTillatelsesinformasjon AquaLicenceInformation AKVA_KONS_INFO

datatype

Fiskeridirektoratet Gyldig

info om tillatelse tilknyttet oppdrettsanlegg
information about licence in connection with aquaculture facility / fish farm
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fiskebruksnummerFylke 1-2 bokstavers fylkesangivelse CharacterString 1..1
akvaTillatelsesnummer 1-2 bokstavers fylkesangivelse, 1-2 bokstavers kommuneangivelse (akvakommune) og H4 Eksempel: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll og påfølgende H4) CharacterString 0..1
tillatelsesstatus Status for tillatelsen, Tildelt, Klarert eller Trukket tilbake. AkvaTillatelsesstatus (kodeliste) 0..1
tillatelsesformål Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige. AkvaTillatelsesformål (kodeliste) 0..1
produksjonsform tillatelsestype for oppdrettsanlegg Produksjonsform (kodeliste) 0..1
lokalitetsnummer gitt lokalitetsnummer Integer 1..1
lokalitetsnavn gitt lokalitetsnavn CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FBNR_FYLK CharacterString 2 1..1
AKVA_NR CharacterString 8 0..1
AKVA_STATUS AkvaTillatelsesstatus 7 0..1
AKVAKONSESJONSFORMÅL AkvaTillatelsesformål 30 0..1
PRODUKSJONSFORM Produksjonsform 100 0..1
LOK_NR Integer 5 1..1
LOK_NAVN CharacterString 35 1..1
Name Type English Description
fiskebruksnummerFylke CharacterString fishProcessingPlantNumberCounty 1-2 letter county code
akvaTillatelsesnummer CharacterString aquaLicenceNumber 1-2 letter county code, 1-2 letter municipality code (aquaMunicipality) plus I4 (four-digit integer) For example: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll plus subsequent I4)
tillatelsesstatus AkvaTillatelsesstatus aquaLicenceStatus
tillatelsesformål AkvaTillatelsesformål aquaLicencePurpose
produksjonsform Produksjonsform aquaLicenceType licence type for aquaculture facility
lokalitetsnummer Integer locationNumber given location number
lokalitetsnavn CharacterString locationName given location name

Vis AkvaTillatelsesinformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
AkvaTillatelsesstatus 0 ..1
AkvaTillatelsesformål 0 ..1
Produksjonsform 0 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1