AkvaKapasitet AKVA_KAPASITET

datatype

Fiskeridirektoratet Gyldig

kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
akvaEnhet Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter. AkvaEnhet (kodeliste) 1..1
akvaMengde mengde for AkvaKapasitet. Real 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AKVA_ENHET AkvaEnhet 1..1
AKVA_MENGDE Real 10.2 1..1
Name Type English Description
akvaEnhet AkvaEnhet
akvaMengde Real

Vis AkvaKapasitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AkvaEnhet 1 ..1
Real 1 ..1