Generelle konsepter

Geovekst Erstattet 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Viser treff 1 - 4 av 4

KvalitetPåkrevd objekttype

Posisjonskvalitet påkrevd. Brukes stort sett på på kurve- og punktobjekter i FKB.


KvalitetOpsjonell objekttype

Posisjonskvalitet er opsjonell. Brukes stort sett på fiktive linjer i FKB


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


KantUtsnitt objekttype

avgrensning av et utsnitt. KantUtsnitt lagres ikke i forvaltningsbasen men kan benyttes for å lage komplette flateavgrensninger ved klipping av et område ut fra forvaltningsbasen. KantUtsnitt kan derfor finnes i fileksporter.