KantUtsnitt EdgeView

objekttype

Geovekst Erstattet

avgrensning av et utsnitt. KantUtsnitt lagres ikke i forvaltningsbasen men kan benyttes for å lage komplette flateavgrensninger ved klipping av et område ut fra forvaltningsbasen. KantUtsnitt kan derfor finnes i fileksporter.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom i form av en URI CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Identifikasjon 0..1
Name Type English Description
grense Kurve border
identifikasjon Identifikasjon

Vis KantUtsnitt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Identifikasjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Bru
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Brønn
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* BautaStatue
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* FrittståendeTrapp
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Fundament
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Pipe
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Tank
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Tårn
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Silo
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* SkråForstøtningsmur
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Svømmebasseng
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Tribune
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Elveterskel
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Dike
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Flytebrygge
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Fiskehjell
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Elveforbygning
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Dam
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Molo
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* KaiBrygge