Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_EB70FD2E_FF96_425d_9754_5526576FD22B;Abstrakte objektttyper med fellesegenskaper;;diagram;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnleggFKB-BygnAnlegg EAID_883613FB_A17B_4b69_B8D3_6F11697C3F77;Generelle datatyper og kodelister;;diagram;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnleggFKB-BygnAnlegg EAID_3302CE09_15A1_4d58_B9ED_9CE2DEF71FE5;KvalitetPåkrevd;Posisjonskvalitet påkrevd. Brukes stort sett på på kurve- og punktobjekter i FKB.;objekttype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_634AB8C5_13DE_4dcb_B036_4F4967E6EA51;KvalitetOpsjonell;Posisjonskvalitet er opsjonell. Brukes stort sett på fiktive linjer i FKB;objekttype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper;objekttype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_A6DA95BA_8873_4cdf_B41B_FE3D5EBB734B;KantUtsnitt;avgrensning av et utsnitt. KantUtsnitt lagres ikke i forvaltningsbasen men kan benyttes for å lage komplette flateavgrensninger ved klipping av et område ut fra forvaltningsbasen. KantUtsnitt kan derfor finnes i fileksporter.;objekttype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_1194AB10_EFD3_4121_9C8D_7C79CE9DA6E4;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_2C6005E0_CF26_4fa3_A9EF_DBB3A596B003;HøydeOverBakken;objekts høyde over bakken Merknad: Kan være aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter med utstrekning i høyde, slik som telefonstolper, gjerde, etc. Må brukes med forsiktighet og det må komme klart fram hvilke detalj av objektet eller objektets overbygning høyden relateres til.;datatype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_30E00742_1999_40b7_BF52_C1F39EA4EA0F;Registreringsversjon;angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.;datatype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_B233A582_20F4_4a3f_A842_FBDA3C81D677;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_DCFCD00F_C0AA_4e21_A378_3078C8DC73E1;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_39AC3BB0_68C3_483c_9813_CF158B230492;Høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;kodeliste;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_4883BB26_8EA7_4794_AC6D_DA6B585F0ECF;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_6E72D9CD_9118_4fdc_9869_04C15FD7D7A7;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon;kodeliste;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_8A72AA6C_5EC0_4885_9EB4_40107454523E;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_E35340CA_DCBB_4b06_A6DA_4F281EC47E36;MålemetodeHøyde;metode for å måle objekttypens høydeverdi;kodeliste;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_1194AB10_EFD3_4121_9C8D_7C79CE9DA6E4;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Posisjonskvalitet EAID_1194AB10_EFD3_4121_9C8D_7C79CE9DA6E4;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer oppgitt i cm;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Posisjonskvalitet EAID_1194AB10_EFD3_4121_9C8D_7C79CE9DA6E4;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Posisjonskvalitet EAID_1194AB10_EFD3_4121_9C8D_7C79CE9DA6E4;målemetodeHøyde;metode for å måle høyden;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Posisjonskvalitet EAID_1194AB10_EFD3_4121_9C8D_7C79CE9DA6E4;nøyaktighetHøyde;nøyaktighet for høyden i cm;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Posisjonskvalitet EAID_30E00742_1999_40b7_BF52_C1F39EA4EA0F;produkt;entydig navn på produktet i form av et kortnavn;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Registreringsversjon EAID_30E00742_1999_40b7_BF52_C1F39EA4EA0F;versjon;versjonsnummer;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Registreringsversjon EAID_30E00742_1999_40b7_BF52_C1F39EA4EA0F;undertype;brukes for å skille mellom undertyper av en versjon, dvs. endringer i registeringsinstruks for et objekt;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Registreringsversjon EAID_3302CE09_15A1_4d58_B9ED_9CE2DEF71FE5;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\KvalitetPåkrevd EAID_634AB8C5_13DE_4dcb_B036_4F4967E6EA51;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\KvalitetOpsjonell EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;identifikasjon;Unik identifikasjon av objektet;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;registreringsversjon;angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene ;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;informasjon;generell opplysning;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_6EC79951_9046_4ec0_B9FC_574F26E91608;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_A6DA95BA_8873_4cdf_B41B_FE3D5EBB734B;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\KantUtsnitt EAID_A6DA95BA_8873_4cdf_B41B_FE3D5EBB734B;identifikasjon;Unik identifikasjon av objektet;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\KantUtsnitt EAID_B233A582_20F4_4a3f_A842_FBDA3C81D677;lokalId;Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID.;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Identifikasjon EAID_B233A582_20F4_4a3f_A842_FBDA3C81D677;navnerom;navnerom i form av en URI;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Identifikasjon EAID_B233A582_20F4_4a3f_A842_FBDA3C81D677;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB.;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Identifikasjon EAID_DCFCD00F_C0AA_4e21_A378_3078C8DC73E1;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker. Angis med kommunenummer eller fylkesnummer. ;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Kopidata EAID_DCFCD00F_C0AA_4e21_A378_3078C8DC73E1;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Kopidata EAID_DCFCD00F_C0AA_4e21_A378_3078C8DC73E1;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet ;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Kopidata