Kyst

Geovekst Foreslått 4.61

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Kyst og sjø 4.0

Viser treff 1 - 15 av 15HavElvSperre objekttype

en fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann)


Havflate objekttype

havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnleggKystkonstruksjonstype kodeliste

angivelse av kystkonturens konstruksjon


Kystkontur objekttype

grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje.


KystkonturTekniskeAnlegg objekttype

angivelse av kystkontur der denne består av tekniske anlegg, definert som midlere høyvann


Kystreferanse kodeliste

kystkonturens referansenivåNavigasjonsinstallasjon objekttype

objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen.

Skjær objekttype

generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal