Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_44D5DCA1_7290_46d8_80C2_402D3B639D24;Kodelister;;diagram;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-VannFKB-Vann EAID_BB582895_1A05_4a2a_B24A_88FEA78BE752;Arv av fellesegenskaper flate;;diagram;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-VannFKB-Vann EAID_C59DA67B_A830_4a6d_A939_0DEB9869F9C9;Flateavgrensning;;diagram;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-VannFKB-Vann EAID_EB48CDA8_CF63_4940_85D1_E2D185ECC231;Arv av fellesegenskaper fiktive linjer;;diagram;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-VannFKB-Vann EAID_D4473A92_0F68_4d9a_9414_A8375C8209BD;Arv av fellesegenskaper kurver og punkt;;diagram;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-VannFKB-Vann EAID_A1FBAD99_930F_4142_8AAF_AB5CEC110961;Objekttyper med egenskaper;;diagram;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-VannFKB-Vann EAID_8AD9F5DD_A76D_4772_A57A_820AC0FCDD65;Realisering av objekttyper og kodelister;;diagram;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-VannFKB-Vann EAID_05AFC773_F319_435f_B313_2C3EBA58E2A5;Navigasjonsinstallasjon;objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen.;objekttype;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst EAID_59030602_DCCD_4be1_8ADE_C0B10163A911;Havflate;havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg;objekttype;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst EAID_720D090F_CF3E_4e05_A8C1_B7ABAED45CF8;HavElvSperre;en fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann);objekttype;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst EAID_82AE74E1_D0AD_409d_89A4_E247C6FB764F;Skjær;generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal;objekttype;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst EAID_D4EA1B09_E935_4df5_AA35_FE69725DAEEA;Kystkontur;grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje.;objekttype;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst EAID_FAF564A2_2183_4032_AD7D_2B1FD7831687;KystkonturTekniskeAnlegg;angivelse av kystkontur der denne består av tekniske anlegg, definert som midlere høyvann;objekttype;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst EAID_5535089E_A757_444c_AEDF_788619C6F871;Kystreferanse;kystkonturens referansenivå;kodeliste;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst EAID_FE93B036_FA95_448e_8D61_29A1F970A16B;Kystkonstruksjonstype;angivelse av kystkonturens konstruksjon;kodeliste;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst EAID_05AFC773_F319_435f_B313_2C3EBA58E2A5;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\Navigasjonsinstallasjon EAID_59030602_DCCD_4be1_8ADE_C0B10163A911;område;objektets utstrekning;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\Havflate EAID_59030602_DCCD_4be1_8ADE_C0B10163A911;posisjon;objektets plassering;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\Havflate EAID_59030602_DCCD_4be1_8ADE_C0B10163A911;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\Havflate EAID_720D090F_CF3E_4e05_A8C1_B7ABAED45CF8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\HavElvSperre EAID_720D090F_CF3E_4e05_A8C1_B7ABAED45CF8;kystreferanse;kystkonturens referansenivå;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\HavElvSperre EAID_720D090F_CF3E_4e05_A8C1_B7ABAED45CF8;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\HavElvSperre EAID_82AE74E1_D0AD_409d_89A4_E247C6FB764F;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\Skjær EAID_82AE74E1_D0AD_409d_89A4_E247C6FB764F;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\Skjær EAID_D4EA1B09_E935_4df5_AA35_FE69725DAEEA;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\Kystkontur EAID_D4EA1B09_E935_4df5_AA35_FE69725DAEEA;kystreferanse;kystkonturens referansenivå;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\Kystkontur EAID_D4EA1B09_E935_4df5_AA35_FE69725DAEEA;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\Kystkontur EAID_D4EA1B09_E935_4df5_AA35_FE69725DAEEA;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\Kystkontur EAID_FAF564A2_2183_4032_AD7D_2B1FD7831687;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_FAF564A2_2183_4032_AD7D_2B1FD7831687;kystkonstruksjonstype;angivelse av kystkonturens konstruksjon;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_FAF564A2_2183_4032_AD7D_2B1FD7831687;kystreferanse;kystkonturens referansenivå;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_FAF564A2_2183_4032_AD7D_2B1FD7831687;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_FAF564A2_2183_4032_AD7D_2B1FD7831687;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst\KystkonturTekniskeAnlegg