Kystkonstruksjonstype CategoryOfShorelineConstruction KYSTKONSTRUKSJONSTYPE

kodeliste

Geovekst Foreslått

angivelse av kystkonturens konstruksjon
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bølgebryter Bølgebryter 1
Bølge eller strømbryter Bølge eller strømbryter 2
Molo Molo 3
Pir Pir 4
Promenadepir Promenadepir 5
Kai Kai 6
Spuntvegg Spuntvegg 7
Dike Dike 8
Trapper Trapper 11
Rampe Rampe 12
Slipp Slipp 13
Bygning Bygning 50
Fylling Fylling 51
Ukjent Ukjent 99
Mur Mur 52
Verdi Navn Beskrivelse
1 Bølgebryter Bølgebryter
2 Bølge eller strømbryter Bølge eller strømbryter
3 Molo Molo
4 Pir Pir
5 Promenadepir Promenadepir
6 Kai Kai
7 Spuntvegg Spuntvegg
8 Dike Dike
11 Trapper Trapper
12 Rampe Rampe
13 Slipp Slipp
50 Bygning Bygning
Fylling Fylling
Ukjent Ukjent
Mur Mur
Name Type Description Code value
Breakwater <undefined> Breakwater
Groyne <undefined> Groyne
Mole <undefined> Mole
Pier <undefined> Pier
Promenade pier <undefined> Promenade pier
Quay/Wharf/ <undefined> Quay/Wharf/
Seawall <undefined> Seawall
Dyke <undefined> Dyke
Steps <undefined> Steps
Ramp <undefined> Ramp
Slipway <undefined> Slipway
Building <undefined> Building
Fylling
Ukjent
Mur

Vis Kystkonstruksjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1