Kystreferanse CoastalReferenceLevel KYSTREF

kodeliste

Geovekst Foreslått

kystkonturens referansenivå
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fotovannstand Fotovannstand FOTOV
Middelvann normalnull Middelvann normalnull K0
Middel høyvannstand Middel høyvannstand MHV
Ikke kontrollert kontur Ikke kontrollert kontur USIKR
Verdi Navn Beskrivelse
FOTOV Fotovannstand Fotovannstand
K0 Middelvann normalnull Middelvann normalnull
MHV Middel høyvannstand Middel høyvannstand
USIKR Ikke kontrollert kontur Ikke kontrollert kontur
Name Type Description Code value
Photogrammetric water level <undefined> Photogrammetric water level
Mean sea level <undefined> Mean sea level
Mean high water <undefined> Mean high water
Contour, not verified <undefined> Contour, not verified

Vis Kystreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1