Matrikkelen

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 8 av 8

BygningspunktUtvidet_20221101 produktspesifikasjon

Bygningsinformasjon fra Matrikkelen. Tilgjengelig for de som har fått tilgang gjennom tilgangskontroll. Brukerne må ha kjennskap til hvordan bygningsdata i Matrikkelen har oppstått og blir forvaltet i matrikkelsystemet. Datagrunnlaget er en kopi fra matrikkelen som oppdateres med fastsatt intervall

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101

Gyldig

20221101


Matrikkelen - Bygningspunkt produktspesifikasjon

Bygningspunkt registrert i matrikkelen med bygningsnummer, bygningens nåværende (tiltaks-)status, bygningstype. Inneholder ikke registrerte bygningsendringer (påbygg o l) eller historikken/datoer for tidligere bygningsstatuser. Bygg med bygningstatusverdiene under er ikke med i produktet : BR (Bygning er revet eller brent) BA (Bygging avlyst) BF (Bygning er flyttet) BU (Bygningsnummer er utgått)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt

Gyldig

20180501


Matrikkelen - Bygningspunkt produktspesifikasjon

Bygningspunkt registrert i matrikkelen med bygningsnummer, bygningens nåværende (tiltaks-)status, bygningstype. Inneholder ikke registrerte bygningsendringer (påbygg o l) eller historikken/datoer for tidligere bygningsstatuser. Bygg med bygningstatusverdiene under er ikke med i produktet : BR (Bygning er revet eller brent) BA (Bygging avlyst) BF (Bygning er flyttet) BU (Bygningsnummer er utgått)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt

Gyldig

20211101


Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå produktspesifikasjon

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Her realisert på leilighetsnivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ti adresseobjekter Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå

Gyldig

20200501


Matrikkelen - Adresse produktspesifikasjon

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Her realisert på hus-/inngangs-nivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ett adresseobjekt, men bruksenhetsnummerene (som identifiserer de ti leilighetene) ligger som egenskaper til adresseobjektet. Noen adresser, som ikke enkelt lar seg koble mot vegnett, har registrert ett (generelt) atkomstpunkt eller to (sommer/vinter) atkomstpunkt. Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse

Gyldig

20200501


Matrikkelen - Vegadresse produktspesifikasjon

Fysiske adresser, i form av vegadresse eller matrikkeladresse registrert i Matrikkelen. Bruksenhetsnummer som er del av den fullstendige offisielle adressen på den enkelte leilighet i et flerboligbygg ikke er med, kun postkretser av kretsinformasjon er med og adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse

Gyldig

20200501


Matrikkelen - Eiendomskart - Teig produktspesifikasjon

Eiendomskart som inneholder et "lappeteppe" av teiger. Teigene er knyttet til en eiendom (matrikkelenhet). Der hvor det er uklarheter eller ved uregistrert jordsameier er teigen knyttet til flere eiendommer. Teigene avgrenses av eiendomsgrenser eller hjelpelinjer (fiktive linjer der grenser ikke er registrert i matrikkelen) og hver teiggrense starter og slutter i et grensepunkt. Grensepunkt registreres med målemetode og nøyaktighet, og derfra avledes nøyaktighetsklasser på grenselinjer og grensepunkt. Anleggseiendommer (volumeiendommer) er "avbildet" som fotavtrykk i planet og overlapper teiger og andre anleggsprojeksjonsflater.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig

Gyldig

20180501


Matrikkelen - Eiendomskart - Teig produktspesifikasjon

Eiendomskart som inneholder et "lappeteppe" av teiger. Teigene er knyttet til en eiendom (matrikkelenhet). Der hvor det er uklarheter eller ved uregistrert jordsameier er teigen knyttet til flere eiendommer. Teigene avgrenses av eiendomsgrenser eller hjelpelinjer (fiktive linjer der grenser ikke er registrert i matrikkelen) og hver teiggrense starter og slutter i et grensepunkt. Grensepunkt registreres med målemetode og nøyaktighet, og derfra avledes nøyaktighetsklasser på grenselinjer og grensepunkt. Anleggseiendommer (volumeiendommer) er "avbildet" som fotavtrykk i planet og overlapper teiger og andre anleggsprojeksjonsflater.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig

Gyldig

20211101