Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_11375895_E6CD_4357_A281_063B5E884F60;MatrikkelenVeg-20240601;produktspesifikason som beskriver veger i matrikkelen . Dette gjelder i hvoedsak adresserbare veger, eller veger som kommer til å bli brukt i adresser.;pakke;20240601;Utkast;MatrikkelenVeg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelenVeg-20240601 EAPK_8CAF8477_ED63_4735_845B_1D64B8C3261A;BygningspunktUtvidet_20221101;Bygningsinformasjon fra Matrikkelen. Tilgjengelig for de som har fått tilgang gjennom tilgangskontroll. Brukerne må ha kjennskap til hvordan bygningsdata i Matrikkelen har oppstått og blir forvaltet i matrikkelsystemet. Datagrunnlaget er en kopi fra matrikkelen som oppdateres med fastsatt intervall ;produktspesifikasjon;20221101;Gyldig;BygningspunktUtvidet_20221101;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\BygningspunktUtvidet_20221101 EAPK_738A4E48_EF69_4038_8F8E_FE97E1971C29;EndringerTilFKB-Bygning-20191101;"Leveranser av bygningspunkt-endringer fra Matrikkelen til Sentral FKB. Komponent 1: Finner hvilke endringer i Matrikkelen som er relevante for oppdatering i FKB-Bygning, -og tilrettelegger disse for oppdatering i SFKB. FKB-Bygning inneholder ikke ""Bygningsendring"" (f.eks tilbygg) eller utgåtte Bygninger (f.eks revet/brent) Produktet skal leveres som SOSI-filer innenfor en angitt tidsperiode. F.eks: ..TIDSROM ""2019-11-13 06:00:26 - 2019-11-13 10:39:04"" Ved neste uttak er det et poeng at tidspunkt for start periode er likt tidspunktet for slutt periode for forrige uttak (= forrige datauttaksdato) ";pakke;1.0;;EndringerTilFKB-Bygning-20191101;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\EndringerTilFKB-Bygning-20191101 EAPK_41E650A6_1807_4226_931D_E3B90114F8A0;MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle;Modell over matrikkeldata som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. ;pakke;1.0;;MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle EAPK_7918BFF0_40B6_4381_8005_BA1949C89C49;Matrikkelen - Bygningspunkt;Bygningspunkt registrert i matrikkelen med bygningsnummer, bygningens nåværende (tiltaks-)status, bygningstype. Inneholder ikke registrerte bygningsendringer (påbygg o l) eller historikken/datoer for tidligere bygningsstatuser. Bygg med bygningstatusverdiene under er ikke med i produktet : BR (Bygning er revet eller brent) BA (Bygging avlyst) BF (Bygning er flyttet) BU (Bygningsnummer er utgått) ;produktspesifikasjon;20180501;Gyldig;Matrikkelen - Bygningspunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt EAPK_E512A1A3_B890_4794_9794_F32C47CDE23B;Matrikkelen - Bygningspunkt;Bygningspunkt registrert i matrikkelen med bygningsnummer, bygningens nåværende (tiltaks-)status, bygningstype. Inneholder ikke registrerte bygningsendringer (påbygg o l) eller historikken/datoer for tidligere bygningsstatuser. Bygg med bygningstatusverdiene under er ikke med i produktet : BR (Bygning er revet eller brent) BA (Bygging avlyst) BF (Bygning er flyttet) BU (Bygningsnummer er utgått) ;produktspesifikasjon;20211101;Gyldig;Matrikkelen - Bygningspunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt EAPK_F17A682E_B706_4ab9_B429_7CDA53114F9F;Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå;Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Her realisert på leilighetsnivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ti adresseobjekter Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.;produktspesifikasjon;20180501;Erstattet;Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå EAPK_0E5EADC5_9CA3_4146_A491_EE5DD44C2812;Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå;Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Her realisert på leilighetsnivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ti adresseobjekter Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.;produktspesifikasjon;20200501;Gyldig;Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå EAPK_251B0641_9D21_40c8_BE05_897208C7A73C;Matrikkelen - Adresse;Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. her realisert på husnivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ett adresseobjekt, men bruksenhetsnummerene (som identifiserer de ti leilighetene) ligger som egenskaper til adresseobjektet. Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.;produktspesifikasjon;20180501;Erstattet;Matrikkelen - Adresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse EAPK_6AE7E6F3_FDAC_4056_AD9C_523E7B507F52;Matrikkelen - Adresse;Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Her realisert på hus-/inngangs-nivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ett adresseobjekt, men bruksenhetsnummerene (som identifiserer de ti leilighetene) ligger som egenskaper til adresseobjektet. Noen adresser, som ikke enkelt lar seg koble mot vegnett, har registrert ett (generelt) atkomstpunkt eller to (sommer/vinter) atkomstpunkt. Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.;produktspesifikasjon;20200501;Gyldig;Matrikkelen - Adresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse EAPK_949DF8EF_1CD6_424d_8AA3_3184A53F7B7B;Matrikkelen - Vegadresse;Fysiske adresser, i form av vegadresse eller matrikkeladresse registrert i Matrikkelen. Her leveres utvalg av offisiell adresse, dvs bruksenhetsnummer på den enkelte leilighet i flerboligbygg er ikke med og kun postkretser av kretsinformasjon er med. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet. Merknad: Adresse realiseres enten som Vegadresse eller Matrikkeladresse;produktspesifikasjon;20180501;Erstattet;Matrikkelen - Vegadresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse EAPK_21E11A9F_CC5E_4455_B4EE_2EC6DEB91556;Matrikkelen - Vegadresse;Fysiske adresser, i form av vegadresse eller matrikkeladresse registrert i Matrikkelen. Bruksenhetsnummer som er del av den fullstendige offisielle adressen på den enkelte leilighet i et flerboligbygg ikke er med, kun postkretser av kretsinformasjon er med og adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.;produktspesifikasjon;20200501;Gyldig;Matrikkelen - Vegadresse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse EAPK_3278B5E7_E41A_456c_A82A_3A38A401FF1B;Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;"Eiendomskart som inneholder et ""lappeteppe"" av teiger. Teigene er knyttet til en eiendom (matrikkelenhet). Der hvor det er uklarheter eller ved uregistrert jordsameier er teigen knyttet til flere eiendommer. Teigene avgrenses av eiendomsgrenser eller hjelpelinjer (fiktive linjer der grenser ikke er registrert i matrikkelen) og hver teiggrense starter og slutter i et grensepunkt. Grensepunkt registreres med målemetode og nøyaktighet, og derfra avledes nøyaktighetsklasser på grenselinjer og grensepunkt. Anleggseiendommer (volumeiendommer) er ""avbildet"" som fotavtrykk i planet og overlapper teiger og andre anleggsprojeksjonsflater. ";produktspesifikasjon;20180501;Gyldig;Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig EAPK_22D4ECE5_2F1B_4ea9_A2B2_46FE88A89E99;Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;"Eiendomskart som inneholder et ""lappeteppe"" av teiger. Teigene er knyttet til en eiendom (matrikkelenhet). Der hvor det er uklarheter eller ved uregistrert jordsameier er teigen knyttet til flere eiendommer. Teigene avgrenses av eiendomsgrenser eller hjelpelinjer (fiktive linjer der grenser ikke er registrert i matrikkelen) og hver teiggrense starter og slutter i et grensepunkt. Grensepunkt registreres med målemetode og nøyaktighet, og derfra avledes nøyaktighetsklasser på grenselinjer og grensepunkt. Anleggseiendommer (volumeiendommer) er ""avbildet"" som fotavtrykk i planet og overlapper teiger og andre anleggsprojeksjonsflater. ";produktspesifikasjon;20211101;Gyldig;Matrikkelen - Eiendomskart - Teig;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Eiendomskart - Teig EAPK_6C7D111E_5AAA_45ad_8C00_98BBB3D63B3D;Matrikkelen;Dette er den fulle modellen over data som lastes over fra matrikkelen til kopibasen via endringsloggklient;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Matrikkelen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen